Portfolioproject.

 
Woonrijp maken De Aalscholver Papendrecht
Cul-de-sac met veel oog voor groen en ruimte.
Woningbouwlocatie De Aalscholver is een kleinschalige woningbouwlocatie van 32 patiowoningen die zijn ontwikkeld door Alliance Ontwikkeling. Bij deze ontwikkeling was de gemeente Papendrecht verantwoordelijk voor het bouw- en woonrijp maken van dit plan.

Na eerder betrokken te zijn geweest bij het bouwrijp maken van deze locatie, heeft OmniformGroup in 2017 de civieltechnische ontwerp- en engineeringswerkzaamheden voor het woonrijp maken verzorgd.

De werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit:

Aanleg verhardingen; Aanleg openbare verlichting en overige straatmeubilair (afvalbakken, verkeersborden etc.); Aanplanten groenvoorziening; Aansluiten huisaansluitingen riolering.

De eerste woningen zijn in oktober 2017 opgeleverd.

Sfeerimpressie woonwijk De Aalscholver Papendrecht

 
 
 
Werkzaamheden
Opstellen Definitief ontwerp; Opstellen bestek Woonrijp maken; Opstellen kostenramingen; Begeleiding aanbesteding.

Team Woningbouwlocatie de Aalscholver:


Aad Poot

Ruud Löbker

Matteo de Graaf

Sfeerimpressie woonwijk De Aalscholver Papendrecht

 
 
 
 
×
Met ons hoofd in de wolken.
Een deel van het werk ligt stil. Maar wij werken door vanuit de cloud.

COVID-19 zet Nederland op zijn kop. Wij nemen alle hygiënemaatregelen in acht. Ons kantoor is dan ook minder goed bereikbaar dan u van ons gewend bent.
Maar het werk gaat door. Telefonisch, via de mail of op een andere digitale manier. Samen gaan we dit virus te lijf!

Ben je technisch professional? Ineens heb je nu tijd om je carrièrepad te overdenken. Zit je nog wel op je plek?
Of misschien vraag je je af welke groeimogelijkheden er voor jouw profiel zijn. Dit is het moment om dat te bekijken.

Daarom organiseert OmniformGroup de komende weken virtuele kennissessies.
Alles wat je nodig hebt is een laptop, tablet of telefoon met camera. Gewoon vanaf je bank dus.

Volg ons op Linkedin om te zien wanneer we iets organiseren.