Waterhuishoudkundigplan Duivenvoorde Corridor

Omschrijving

Opstellen waterhuishoudkundigplan Duivenvoorde Corridor

Werkzaamheden

Het opstellen van een waterhuishoudkundigplan voor een uitbreidingslocatie in de Duivenvoorde Corridor. De volgende zaken zijn hierbij uitgewerkt:

  • Controle van het ontwerp op hydrologische knelpunten
  • Dynamische berekeningen maken van het watersysteem m.b.v. SOBEK
  • Bepalen van bouwhoogtes
  • Opstellen van een waterbalans
  • Onderzoeken van wetgeving op zowel Europees, landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau als het beleid van het waterschap