Rotonde Zuid

Omschrijving

Herinrichting boven- en ondergrondse infrastructuur ter plaatse van voor de gemeente Katwijk belangrijke verkeersader en omgeving.

Werkzaamheden

Op basis van een aangeleverd schetsontwerp is door OmniformEngineering de verdere uitwerking verzorgd. Dit impliceerde de vervaardiging van ontwerptekeningen en 3 bestekken inclusief bijbehorende tekeningen en ramingen. Daarnaast heeft OmniformEngineering het IT riool gedimensioneerd. Een parkeerterrein behorend tot een sportcomplex is tevens geheel door OmniformEngineering ontworpen.