Reconstructie Schippervaartsweg

Omschrijving

Verzorgen van de gehele civieltechnische voorbereiding voor de reconstructie van de Schippervaartsweg en de Kerkstraat te gemeente Noordwijkerhout

Werkzaamheden

Het opstellen van adviezen, tekeningen, vier bestekken en ramingen ten behoeve van dit complexe rioleringsproject. De volgende zaken zijn hierbij uitgewerkt:

  • rioolberekeningen
  • verhardingen
  • riolering
  • kabels en leidingen
  • groen
  • openbare verlichting
  • straatmeubilair