Raamovereenkomst Gemeentewerken Rotterdam

Omschrijving

Het voor de duur van minimaal twee en maximaal vier jaar leveren van ingenieursdiensten voor de openbare ruimte

Werkzaamheden

Het op basis van een raamovereenkomst en voor de duur van minimaal twee en maximaal vier jaar leveren van ingenieursdiensten. Het betreft hierbij perceel 1 van de Europese niet openbare aanbesteding. De opdracht omvat het opstellen van tekenwerk, bestek, ramingen en advisering ten aanzien van de volgende werkvelden:

  • wegenbouw
  • riolering
  • cultuurtechniek
  • openbare verlichting