Prijsindrukramingen CPH Keizerswaard Tramplus

Omschrijving

Planfase betreffende aanleg van Tramplus in de ruime omgeving van winkelcentrum Keizerswaard te Rotterdam-IJsselmonde + herinrichting van de omgeving.

Werkzaamheden

Het opstellen van prijsindrukramingen ten behoeve van dit project, aangaande:

  • verharding
  • riolering
  • watergangen
  • groen
  • kabels en leidingen
  • openbare verlichting
  • straatmeubilair
  • onderbouw tramspoor