Portfolioproject.

 
Herinrichting Populierstraat Leerdam
Ruimtelijk opgezet, met oog voor verschillende verkeersdeelnemers
Aan de westkant van Leerdam wordt de woonwijk Broekgraaf gebouwd. In deze wijk komen ongeveer 1000 woningen te staan en daarom zijn goede ontsluitingswegen van groot belang. Eén van de ontsluitingen komt langs de Esdoornstraat en door de Populierstraat te lopen. Om dit mogelijk te maken is een nieuwe weg aangelegd ter plaatse van de watergang langs de Esdoornstraat en is de Populierstraat tot aan de Tiendweg opnieuw ingericht. Bij deze herinrichting spelen het vergroten van de verkeersveiligheid en het realiseren van meer parkeerplaatsen een belangrijke rol.

Werkzaamheden
OmniformGroup heeft de voorbereiding van het project verzorgd, vanaf toetsing van het Definitief Ontwerp tot aan de uitvoering van het project. Aanvullend op de engineerings-werkzaamheden heeft OmniformGroup ook het dagelijkse toezicht en de directievoering verzorgd voor de gemeente.

Sfeerimpressie herinrichting Populierstraat Leerdam

 
 
 
Bij het project zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

Inmeting van het projectgebied; Constructieonderzoek en het graven van proefsleuven; Knelpuntanalyse Kabels en Leidingen op basis van KLIC en proefsleuven; Afstemming met nuts-partijen inclusief verzorgen van omleggingen; Verhardingsadvies; Verlichtingsberekeningen; Bemalingsadvies; Toetsing en optimalisatie van het Definitief Ontwerp; Bestekstekeningen; Vergunningaanvragen; Bemalingsadvies; Bestek incl. V&G-plan ontwerpfase; Aanbestedingsleidraad inclusief EMVI-protocol op basis van Beste Prijs-Kwaliteit verhouding; Besteksraming; Mede-beoordeling inschrijvingen: Plan van Aanpak.

Na aanbesteding van het project zijn de volgende werkzaamheden verricht:

Toezichthouden conform UAV 2012; Directievoering.

Voor vragen over het project kunt u terecht bij Taco van Housselt
 
×
Met ons hoofd in de wolken.
Een deel van het werk ligt stil. Maar wij werken door vanuit de cloud.

COVID-19 zet Nederland op zijn kop. Wij nemen alle hygiënemaatregelen in acht. Ons kantoor is dan ook minder goed bereikbaar dan u van ons gewend bent.
Maar het werk gaat door. Telefonisch, via de mail of op een andere digitale manier. Samen gaan we dit virus te lijf!

Ben je technisch professional? Ineens heb je nu tijd om je carrièrepad te overdenken. Zit je nog wel op je plek?
Of misschien vraag je je af welke groeimogelijkheden er voor jouw profiel zijn. Dit is het moment om dat te bekijken.

Daarom organiseert OmniformGroup de komende weken virtuele kennissessies.
Alles wat je nodig hebt is een laptop, tablet of telefoon met camera. Gewoon vanaf je bank dus.

Volg ons op Linkedin om te zien wanneer we iets organiseren.