Portfolioproject.

 
Gebiedsontwikkeling Baanhoek-West Sliedrecht
Ruim 900 woningen en 2 bedrijventerreinen verrijzen op de voormalige landbouwgrond.
Baanhoek-West is een gebiedsontwikkeling van BPD waarbij, op ruim 38 ha terrein van oorspronkelijke landbouwgronden, circa 900 woningen en 2 bedrijventerreinen worden gerealiseerd. De projectlocatie is gelegen tussen de Rijksweg A15, de spoorlijn Dordrecht-Gorinchem, de gemeente Papendrecht en de Baanhoek, een dijk die als primaire waterkering geldt tussen de Beneden Merwede en het lagergelegen achterland.

Inmiddels zijn de planologische mogelijkheden voor Baanhoek-West grotendeels vast gelegd in diverse bestemmingsplannen. De concrete uitwerking daarvan gebeurt in diverse fasen. Sinds 2017 is OmniformGroup intensief bij dit project betrokken. Intensief, omdat wij nauw samenwerken met BPD, gemeente Sliedrecht en overige stakeholders om te komen tot het gewenste resultaat!

Dit doen we door pragmatisch en proactief met elkaar aan de plannen te werken. We bekijken waar de kansen liggen zonder de risico’s uit het oog te verliezen. Uiteraard houden we hierbij rekening met de omgeving. Op die manier bieden we meerwaarde aan het plan. Hierbij ontzorgen wij onze opdrachtgever zoveel mogelijk binnen de vooraf met elkaar bepaalde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.Team Baanhoek-West Sliedrecht is:


Aad Poot Alwin Verhoeven Ruud Lobker Maarten de Bruin Tobias Hollaar

Sfeerimpressie woonwijk Baanhoek West Sliedrecht

 
 
 
Om het civieltechnische talent van morgen al een kijkje te gunnen in het bedrijfsleven, organiseerden wij voor studenten van Hogeschool Rotterdam een excursie naar Baanhoek West. Daar lieten we ze een deel van de voorbereiding van de BRM-fase (bouwrijp maken) zien voor de, toen nog in aanbouw zijnde, nieuwe woonwijk. Daarnaast gaven we ze een inkijkje in de fasering in dit complexe project en wat voor afstemming daarbij komt kijken.

Sfeerimpressie studentenexcursie Baanhoek West Sliedrecht

 
 
 
In maart 2019 leverden de samenwerkende partijen rondom project Sliedrecht Baanhoek-West de 500e woning op. Dat vroeg om een feestelijke opening, waarbij ook wethouder Ton Spek aanwezig was. Als ingenieursbureau werkten wij binnen dit project samen met BPD Gebiedsontwikkeling, Gemeente Sliedrecht, HABO GWW, Rehorst Bouw B.V. en Adriaan van Erk. In de komende jaren worden nog ruim 400 woningen binnen Baanhoek-West ontwikkeld en gerealiseerd.

Sfeerimpressie oplevering 500e woning Baanhoek West Sliedrecht

 
 
 
 
×
Met ons hoofd in de wolken.
Een deel van het werk ligt stil. Maar wij werken door vanuit de cloud.

COVID-19 zet Nederland op zijn kop. Wij nemen alle hygiënemaatregelen in acht. Ons kantoor is dan ook minder goed bereikbaar dan u van ons gewend bent.
Maar het werk gaat door. Telefonisch, via de mail of op een andere digitale manier. Samen gaan we dit virus te lijf!

Ben je technisch professional? Ineens heb je nu tijd om je carrièrepad te overdenken. Zit je nog wel op je plek?
Of misschien vraag je je af welke groeimogelijkheden er voor jouw profiel zijn. Dit is het moment om dat te bekijken.

Daarom organiseert OmniformGroup de komende weken virtuele kennissessies.
Alles wat je nodig hebt is een laptop, tablet of telefoon met camera. Gewoon vanaf je bank dus.

Volg ons op Linkedin om te zien wanneer we iets organiseren.