Engineering Bleiswijkse Zoom Noord

Omschrijving

Engineering recreatiegebied Bleiswijkse Zoom Noord

Werkzaamheden

Het opstellen van tekeningen, bestek en ramingen ten behoeve van dit project. De volgende zaken zijn hierbij uitgewerkt:

  • Ontwerp wandelpaden
  • Ontwerp fietspaden
  • Ontwerp verkeersbrug
  • Persleiding
  • Ontwerp inlaatconstructie
  • Ontwerpen waterpartij en –gangen, inclusief kantafwerkin (hard en zacht)
  • watergangen baggeren
  • vernieuwen beschoeiing
  • groen onderhoud