Div. verhardingsonderzoeken

Omschrijving

Het uitvoeren van verhardingsonderzoek door middel van o.a. het nemen van boorkernen en uitvoeren van laboratoriumonderzoek. Deze onderzoeken worden verzorgd door Infraresearch, als onderdeel van Ingenieursbureau OmniformEngineering B.V.

Werkzaamheden

  • nemen van asfalt- en constructieboringen
  • opmeten en benoemen materialen boorkernen
  • verzorgen bepaling teerhoudendheid
  • verdichtingsmetingen
  • bepalen van korrelverdelingen
  • rapporteren van de onderzoeksresultaten