Directie en Toezicht N207 B

Omschrijving

De aanleg van gemeentelijke infrastructuur in de vorm van aansluitende wegen, op- en afritten ten behoeve van de door derden te verleggen provinciale weg N207.

Werkzaamheden

Op basis van een openbare aanbesteding heeft OmniformEngineering gegund gekregen, om de directievoering en toezicht te verzorgen voor dit infrastructurele project.

Aanvullend zijn de volgende extra werkzaamheden door OmniformEngineering verzorgd:

  • opstellen 3d-model van grondlichamen
  • inhuur ecoloog