BRM en WRM Oudeland

 

Omschrijving

Het bouw- en woonrijpmaken van de het industrieterrein Oudeland

Werkzaamheden

Het opstellen van tekeningen, bestek en ramingen ten behoeve van dit project. Het werk is aanbesteed in twee fases. De volgende zaken zijn hierbij uitgewerkt:

  • Het maken van een verlichtingsplan
  • Kabelberekening t.b.v. de lichtmasten
  • EMVI aanbesteding verzorgen en beoordelen
  • Aanvragen van een sloopvergunning t.b.v. het slopen van een woning