Infra

Reconstructie Schippervaartsweg

Omschrijving

Verzorgen van de gehele civieltechnische voorbereiding voor de reconstructie van de Schippervaartsweg en de Kerkstraat te gemeente Noordwijkerhout

Werkzaamheden

Lees meer

Woonrijp maken Parkzoom

Omschrijving

Opstellen tekeningen, bestekken en ramingen voor het woonrijp maken Parkzoom fase 2

Werkzaamheden

Het opstellen van tekeningen, vier bestekken en ramingen ten behoeve van dit project. De volgende zaken zijn hierbij uitgewerkt:

Lees meer

Raamovereenkomst Gemeentewerken Rotterdam

Omschrijving

Het voor de duur van minimaal twee en maximaal vier jaar leveren van ingenieursdiensten voor de openbare ruimte

Werkzaamheden

Lees meer

Engineering Bleiswijkse Zoom Noord

Omschrijving

Engineering recreatiegebied Bleiswijkse Zoom Noord

Werkzaamheden

Het opstellen van tekeningen, bestek en ramingen ten behoeve van dit project. De volgende zaken zijn hierbij uitgewerkt:

Lees meer

Engineering herinrichting Herenweg

Omschrijving

Engineering herinrichting Herenweg, aanbrengen rioolstelsel, persleidingen (inclusief gestuurde boring), pompputten en gebiedsontsluitingsweg

Werkzaamheden

Lees meer

Tunnelwaterhuishouding MaVa

Omschrijving

Controle berekening rioolgemalen tunnels t.b.v. het MaVa project (A15; Botlektunnel en Thomassentunnel)

Werkzaamheden

Lees meer

BRM en WRM Oudeland

 

Omschrijving

Het bouw- en woonrijpmaken van de het industrieterrein Oudeland

Werkzaamheden

Het opstellen van tekeningen, bestek en ramingen ten behoeve van dit project. Het werk is aanbesteed in twee fases. De volgende zaken zijn hierbij uitgewerkt:

Lees meer

Sluisjesdijk deelgebied 1

Werkzaamheden Het opstellen van een DO ontwerp en bestek voor de herinrichting Sluisjesdijk deelgebied 1. Tevens het voeren van toezicht en directie op de uitvoering van het bestek. De volgende zaken zijn hierbij uitgewerkt:

• Het maken van een verlichtingsplan

• Kabelberekening t.b.v. de lichtmasten

• Het verzorgen van vergunningaanvraag t.b.v. het kabel tracé

• Omgevingsmanagement

Lees meer

Pieren Waalhaven

Werkzaamheden Het opstellen van een DO ontwerp en bestek voor de herinrichting Pieren Waalhaven. De volgende zaken zijn hierbij uitgewerkt:

• Het maken van een verlichtingsplan
• Kabelberekening t.b.v. de lichtmasten
• Het verzorgen van vergunningaanvraag t.b.v. het kabel tracé
• Omgevingsmanagement

Lees meer

Rioolvervanging en herinrichting Leerdam Oost.

Werkzaamheden Het vervangen van de riolering in een vijftal straten in Leerdam Oost. De volgende zaken zijn hierbij uitgewerkt:

• Het aanpassen van het rioolontwerp
• Het maken van een dynamische rioolberekening met SOBEK
• Maken van een bestek en tekeningen
• Het verzorgen van tekeningen t.b.v. een bewonersavond
• Verzorgen van een EMVI aanbesteding

Lees meer
Abonneren op RSS - Infra