Woonrijp maken woningbouwlocatie De Aalscholver Papendrecht

Woonrijp maken woningbouwlocatie De Aalscholver PapendrechtReali
Aalscholver, Papendrecht
Meerjarig raamcontract
Gemeente Papendrecht
Omschrijving

Woningbouwlocatie De Aalscholver is een kleinschalige woningbouwlocatie van 32 patiowoningen die zijn ontwikkeld door Alliance Ontwikkeling. Bij deze ontwikkeling was de gemeente Papendrecht verantwoordelijk voor het bouw- en woonrijp maken van dit plan. 

Na eerder betrokken te zijn geweest bij het bouwrijp maken van deze locatie, heeft OmniformGroup in 2017 de civieltechnische ontwerp- en engineeringswerkzaamheden voor het woonrijp maken verzorgd.
 

De werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit:  

  • Aanleg verhardingen;  
  • Aanleg openbare verlichting en overige straatmeubilair (afvalbakken, verkeersborden etc.); 
  • Aanplanten groenvoorziening;  
  • Aansluiten huisaansluitingen riolering. 
  • De eerste woningen zijn in oktober 2017 opgeleverd.  

 

Werkzaamheden
  • Opstellen Definitief ontwerp;
  • Opstellen bestek Woonrijp maken;
  • Opstellen kostenramingen;
  • Begeleiding aanbesteding.

 

Team Woningbouwlocatie de Aalscholver:

Aad Poot

Ruud Löbker

Matteo de Graaf