Wegverbreding Boerenweg/Dreef Fijnaart

Lanbouwweg wordt veiliger
Fijnaart
10 maanden
Gemeente Moerdijk
Omschrijving

De Boerenweg en Dreef vormen een smalle polderweg tussen Fijnaart en Noordhoek in de gemeente Moerdijk. De weg wordt vooral gebruikt door landbouwverkeer, maar vormt ook een belangrijke fietsverbinding voor scholieren. De bestaande breedte van de weg (3 – 4 meter) levert onveilige situaties op wanneer fietsers en landbouwvoertuigen elkaar moeten passeren. Daarom wordt de weg verbreed naar 5,50 meter en worden er aan weerszijden fietssuggestiestroken aangebracht. Verder worden er snelheidsremmende maatregelen getroffen in de vorm van 60 km-uur plateau’s.  

Werkzaamheden
OmniformGroup verzorgt de hele voorbereiding van het project. Beginnend met diverse onderzoeken naar de bestaande wegconstructie tot aan de daadwerkelijke uitvoering van de wegverbreding.

Bij het Voorlopig Ontwerp (VO) zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

• Inmeting van het projectgebied;

• Uitvoering van constructieonderzoek, geotechnisch- en milieukundig bodemonderzoek en het graven van proefsleuven;

• Knelpuntanalyse Kabels en Leidingen op basis van KLIC en proefsleuven;

• Verhardingsadvies;

• SSK-raming.

Het Voorlopig Ontwerp is verder uitgewerkt tot Definitief Ontwerp (DO) en tot bestekniveau waarbij de volgende onderwerpen aan bod zijn gekomen:

• Bestektekeningen;

• Bestek inclusief V&G-plan ontwerpfase;

• Bestekraming.