Rioolvervanging Kreken Noord

Gescheiden rioolafvoeren en herinrichting van het openbaar gebied
Leiderdorp
10 maanden
Gemeente Leiderdorp
Omschrijving

De riolering in de buurt Kreken Noord is 60 jaar oud en voldoet niet meer aan de gestelde normen. Het bestaande gemengde rioolstelsel wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel, waarbij het hemelwater direct naar sloten rondom het gebied wordt afgevoerd.

Tegelijk met de rioolvervanging wordt ook het openbaar gebied opnieuw ingericht. Daarbij wordt het verkeerskundig ontwerp van de 30 km-zone geoptimaliseerd en wordt het openbaar groen vernieuwd. Bij de herinrichting van een buurt wordt gekeken naar zoveel mogelijk behoud van bomen en zoveel mogelijk hergebruik van materialen.  

Werkzaamheden

In combinatie met RPS verzorgt OmniformGroup de hele voorbereiding van het project. Vanaf het eerste ophalen van bewonerswensen uit de buurt tot aan de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden. 

 

In de Initiatiefase zijn in hoofdlijnen de volgende onderwerpen aan bod gekomen: 

 • Organiseren van bewonersavonden; 

 • Inmeting van het projectgebied; 

 • Geotechnisch onderzoek, milieukundig bodemonderzoek, graven van proefsleuven en plaatsing en monitoring van peilbuizen; 

 • Knelpuntanalyse Kabels en Leidingen op basis van KLIC en proefsleuven en afstemming met nuts-partijen; 

 • Rioleringsplan; 

 • Groenplan; 

 • Definitief Ontwerp (DO), incl. verkeerskundige optimalisatie en klimaat adaptieve inrichting; 

 • SSK-raming op basis van het DO. 

 

Na presentatie van het DO aan de buurtbewoners is het ontwerp verder uitgewerkt en zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen: 

 

 • Bestekstekeningen; 

 • Vergunningaanvragen; 

 • Bemalingsadvies; 

 • Bestek incl. V&G-plan ontwerpfase en grondbalans; 

 • EMVI-protocol op basis van Beste Prijs-Kwaliteit verhouding; 

 • Besteksraming; 

 • Mede-beoordeling inschrijvingen: Plan van Aanpak.