Reconstructie Reeuwijk-Brug West

Wijk maakt zich op voor grootschalige reconstructie
Reeuwijk-Brug West
14 maanden
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Omschrijving

De wijk Reeuwijk-Brug West is toe aan een grootschalige reconstructie. Het openbare gebied is verzakt en ziet er verouderd uit. In de jaren 2018-2021 zal de hele wijk in fases worden gereconstrueerd. Daarbij wordt het gebied opgehoogd en Duurzaam Veilig ingericht. Verder wordt de inrichting van de openbare ruimte geoptimaliseerd en wordt een nieuwe groenstructuur aangebracht. Tijdens de ontwerpfase zijn er verschillende bewonersavonden geweest om wensen vanuit de buurt op te halen en vervolgens het ontwerp weer terug te koppelen.  

Werkzaamheden

OmniformGroup heeft de hele voorbereiding van het project verzorgd, vanaf het Voorlopig Ontwerp tot aan het opstellen van de eerste deelopdrachten van de Raamovereenkomst.  

 

In de VO- / DO-fase zijn in hoofdlijnen de volgende onderwerpen aan bod gekomen: 

 • Organiseren bewonersparticipatie: 4 ontwerpsessies en 1 inspraaksessie; 

 • Inmeting van het projectgebied; 

 • Milieukundig bodemonderzoek; 

 • Voorlopig Ontwerp (VO); 

 • Definitief Ontwerp (DO), waarin onder andere reacties van bewoners op het VO zijn verwerkt; 

 • Controle en integratie rioleringsplan in DO; 

 • SSK-raming op basis van het DO. 

 

Na het Definitief Ontwerp is het project verder uitgewerkt tot contractniveau: 

 • Bestekstekeningen; 

 • Groenplan; 

 • Bemalingsadvies; 

 • RAW Raamovereenkomst incl. V&G-plan ontwerpfase; 

 • Besteksraming; 

 • Deelopdrachten 1 en 2 voor 2018.