Reconstructie Lindelaan Dordrecht

Vervangen riolering en straatwerk aan de Lindelaan
Dordrecht
Meerjarig raamcontract
Ingenieursbureau Drechtsteden
Omschrijving

Het riool in de Lindelaan is op verschillende plaatsen verzakt en is aan vervanging toe. Daarnaast is ook de bestrating gezakt. Daarom zal de gemeente het riool en de bestrating opnieuw aanbrengen.  

Werkzaamheden

De onderstaande werkzaamheden en producten worden voor dit project verzorgt: 

 • Initiatiefase: 

 • Bijwonen overleggen; 

 • Organiseren bewonersavonden; 

 • Programma van Eisen; 

 • Voorlopig ontwerpfase: 

 • Voorlopig Ontwerp; 

 • Verificatiematrix; 

 • Ontwerpnota; 

 • Productreviewformulier; 

 • Definitief ontwerpfase: 

 • Definitief Ontwerp; 

 • Ontwerpnota; 

 • Verificatiematrix; 

 • Productreviewformulier; 

 • Contractfase: 

 • Bestektekeningen; 

 • Ontwerpnota; 

 • Verificatiematrix; 

 • Bestek; 

 • Productreviewformulier; 

 • Aanbestedingsfase: 

 • Nota van Inlichtingen.