Park Slobbengors en herinrichting Industrieweg Papendrecht

Nieuw sportpark bood ruimte voor park en nieuw hoofdkantoor Fokker
Papendrecht
januari 2018 - juni 2019
Gemeente Papendrecht
Omschrijving

Park Slobbengors is een gemeentelijke ontwikkeling waarbij diverse plannen zijn geïntegreerd en gerealiseerd. In eerste instantie heeft de gemeente het bestaande sportpark Slobbengors gereconstrueerd. Hierdoor ontstond ruimte voor Park Slobbengors en de realisatie van een nieuw hoofdkantoor van Fokker. Dit kantoor is gesitueerd aan de rand van het park met een entree aan de Industrieweg. Een prachtige locatie met uitzicht op het water en Dordrecht, waarbij de rivieren de Noord, de Beneden Merwede en de Oude Maas bij elkaar komen. Door deze ontwikkelingen ontstond de behoefte om de aangrenzende Industrieweg over een traject van circa 650m te reconstrueren. Het projectgebied van park Slobbengors en de Industrieweg omvat een oppervlak van 7,3 ha.

Bureau M-11 stedenbouw en openbare ruimte heeft in opdracht van de gemeente Papendrecht het beeldkwaliteitsplan en het landschappelijk ontwerp opgesteld voor park Slobbengors en de Industrieweg.
OmniformGroup heeft het ontwerp van M-11 getoetst en de nadere ontwerp uitwerking en engineering verzorgd voor Park Slobbengors en de Industrieweg. Vanwege de verschillende uitvoeringsdisciplines voor het park (groen) en de Industrieweg (infra) heeft de gemeente gekozen om 2 afzonderlijke contracten te maken en aan te besteden. OmniformGroup heeft de werkzaamheden zodanig afgestemd dat de 2 contacten netjes op elkaar aansluiten.

 

Werkzaamheden
  • Inventarisatie en inmeting van de bestaande situatie
  • Definitief Ontwerp Park Slobbengors
  • Definitief Ontwerp Reconstructie Industrieweg
  • Bestek Park Slobbengors
  • Bestek Industrieweg
  • Kostenramingen
  • Verlichtingsontwerp
  • Verhardingsadvies
  • Voorbereiding aanbestedingen

 

Team Park Slobbengors/herinrichting Industrieweg:

Aad Poot

Anton van Dijk

Mohsen Kodarz