Nieuwbouwproject Schiedamse Meesters

Locatie Kethel laat zich schilderen tot Schiedamse Meesters
Kethel, Schiedam-Noord
Meerjarig raamcontract
Dura Vermeer
Omschrijving

De Schiedamse Meesters is een uniek project. Niet in de laatste plaats omdat toekomstige bewoners al in een vroeg stadium zijn betrokken bij de plannen en mee hebben gedacht over bijvoorbeeld de indeling en uitstraling van de woningen. Door middel van een denktank evenement en digitale enquête is er om input gevraagd voor de woningtypes architectuurstijl en het stedenbouwkundige plan. Er is veel waardevolle input gegeven! 
 
De locatie Kethel laat zich prima schilderen met een palet vol groentinten. De wijk ligt tegen het Beatrixpark en de Poldervaartzone aan en heeft in de nabije omgeving veel recreatieve sportvoorzieningen. De nieuwe woonwijk Schiedamse Meesters gaat groen en natuurlijk ogen. De straten krijgen een groene informele sfeer. Verharding wordt geminimaliseerd en er worden natuurvriendelijke oevers, rietzones en hagen gerealiseerd.  

Werkzaamheden

De tekeningen van het complete werk dienen te worden uitgewerkt aan de hand van het inrichtingsplan. De werkzaamheden om de bestekstekeningen te maken bestaan uit: 

 • Het voeren van oriënterende gesprekken met Hoogheemraadschap in verband met oppervlakte oppervlaktewater en riolering; 

 • Het voeren van oriënterende gesprekken met NUTS-bedrijven in verband met dimensionering K&L-strook; 

 • Het voeren van oriënterende gesprekken met de gemeente Schiedam met betrekking tot de interpretatie van de gestelde eisen; 

 • Het opstellen van maatvoeringtekening inmetingen aan de hand van een nog uit te voeren inmeting, nulsituatie na amovering van de locatie; 

 • Het opstellen van een bouwrijp tekening met maatvoering bouwkavels en bouwputten; 

 • Het laten opstellen van een geotechnisch advies voor het aanbrengen van grondlagen in achtertuinen met betrekking tot gewijzigde aanleghoogte; 

 • Het opstellen van een grondbalans met als bouwpeil 2,10 m -NAP en 1,60 m -NAP; 

 • Het opstellen van een geotechnische herberekening met betrekking tot het ophogen van de projectlocatie; 

 • Het opstellen van een ontwerptekening EPS-lagen (exclusief EPS-legplan) en details gevel/wegkruising/kruising K&L; 

 • Het ontwerpen van de bruggen door Giverbo, type Girobrug 2007; 

 • Het opstellen van een geotechnische berekening aan de hand van het ontwerp bruggen; 

 • Het opstellen van een tekening voor afvoeren van HWA op oppervlakte water; 

 • Het opstellen van een ontwerpberekening persriool in verband met de aanleg van de EPS-lagen; 

 • Het opstellen van een ontwerp persriool en pompputten; 

 • Het opstellen van een tekening persriolering en ontvangstput locatie Kethel; 

 • Het opstellen van een tekening persriool vanaf ontvangstput Kethel tot lozingspunt Schiedamseweg; 

 • Het opstellen van 8 details op een detailtekening; 

 • Het opstellen van 2 doorsnede op een doorsnede tekening; 

 • Het opstellen van een tekening waterpartijen met beschoeiing; 

 • Het opstellen van een groenplan met als beperking de aanwezigheid van de EPS-laag; 

 • Het opstellen van een verlichtings- en kabelplan. Uitvoeringstechnisch rekening houden met kortere grondstukken en een grondplaat 100x100cm in verband met de aanwezigheid van EPS-lagen; 

 • Het uitwerken van het inrichtingsplan in een DO-woonrijptekening. NA controle door de opdrachtgever worden opmerkingen verwerkt tot een tekening geschikt voor uitvoering; 

 • Het digitaal aanleveren van tekeningen en rapportages; 

 • Het opstellen van een budgetraming.