Herinrichting Populierstraat Leerdam

Aanleg van woonwijk Broekgraaf
Gemeente Leerdam
12 maanden + 7 maanden
Gemeente Leerdam
Omschrijving

Aan de westkant van Leerdam wordt de woonwijk Broekgraaf gebouwd. In deze wijk komen ongeveer 1000 woningen te staan en daarom zijn goede ontsluitingswegen van groot belang. Eén van de ontsluitingen komt langs de Esdoornstraat en door de Populierstraat te lopen. Om dit mogelijk te maken wordt een nieuwe weg aangelegd ter plaatse van de watergang langs de Esdoornstraat en wordt de Populierstraat tot aan de Tiendweg opnieuw ingericht. Bij deze herinrichting spelen het vergroten van de verkeersveiligheid en het realiseren van meer parkeerplaatsen een belangrijke rol. 

Werkzaamheden

OmniformGroup heeft de voorbereiding van het project verzorgd, vanaf toetsing van het Definitief Ontwerp tot aan de uitvoering van het project. Aanvullend op de engineerings-werkzaamheden heeft OmniformGroup ook het dagelijkse toezicht en de directievoering verzorgd voor de gemeente. 

 

Bij het project zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen: 

 • Inmeting van het projectgebied; 

 • Constructieonderzoek en het graven van proefsleuven; 

 • Knelpuntanalyse Kabels en Leidingen op basis van KLIC en proefsleuven; 

 • Afstemming met nuts-partijen inclusief verzorgen van omleggingen; 

 • Verhardingsadvies; 

 • Verlichtingsberekeningen; 

 • Toetsing en optimalisatie van het Definitief Ontwerp; 

 • Bestekstekeningen; 

 • Vergunningaanvragen; 

 • Bemalingsadvies; 

 • Bestek incl. V&G-plan ontwerpfase; 

 • Aanbestedingsleidraad inclusief EMVI-protocol op basis van Beste Prijs-Kwaliteit verhouding; 

 • Besteksraming; 

 • Mede-beoordeling inschrijvingen: Plan van Aanpak. 

 

Na aanbesteding van het project zijn de volgende werkzaamheden verricht: 

 • Toezichthouden conform UAV 2012; 

 • Directievoering.