Herinrichting E.P. van Ooijenstraat

Inloopavond inventariseerde wensen van bewoners al voor aanvang project
Aalst
t/m week 21 2020
Gemeente Zaltbommel
Omschrijving

De E.P. van Ooijenstraat in Aalst is toe aan onderhoud. Om het dorpse karakter terug te brengen wordt het asfalt vanaf de rotonde E.P. van Ooijenstraat tot aan de Oranjestraat vervangen door karakteristieke elementenverharding.

 

Met het oog op klimaatveranderingen geldt deze herinrichting meteen als kans om mogelijk een HWA riool en een verbeterde groenstructuur aan te leggen. We vragen vanaf het begin actieve betrokkenheid van de bewoners bij het gehele proces. Zo is er op 10 oktober 2019 een eerste werksessie georganiseerd om de wensen van de bewoners duidelijk in beeld te krijgen. Na deze avond komen we met een aantal schetsontwerpen die vervolgens intern besproken en afgestemd worden met de verschillende betrokken vakdisciplines (groen, verkeer, riool) en NUTS beheerders. Ook wordt de Dorpsraad van Aalst betrokken bij het ontwerpproces.

 

Na de interne afstemming bij de gemeente Zaltbommel volgt een 2e bewonersavond, waar de bewoners kunnen reageren op de gemaakte schetsontwerpen. Na de 2e bewonersavond is er een voorkeursvariant bekend die wordt uitgewerkt naar een VO. De planning is om januari/februari 2020 een VO te presenteren aan de bewoners en het vervolgens uit te werken naar DO en bestek.

 

Het project zal naar verwachting 3e kwartaal 2020 worden uitgevoerd.

 

Werkzaamheden

Van initiatief uitwerken tot uitvoering.

 

Onderzoeken / Milieu

  • Verhardingsadvies
  • Flora en Fauna
  • Munitie
  • Waterhuishouding
  • Kabels en leidingen
  • Kwaliteit openbare ruimte
  • Riolering
  • Verlichting
  • Archeologie