Gebiedsontwikkeling Westmade Monster

Kassengebied transformeert tot woningbouwlocatie
Westland
Meerjarig contract
Ontwikkelingsbedrijf de Westlandse Zoom
Omschrijving

OntwikkelingsBedrijf de Westlandse Zoom (OBWZ) realiseert in Monster de komende jaren woningbouwlocatie Westmade, een ontwikkeling van circa 1.100 woningen binnen een projectlocatie van circa 43 ha. Dit betreft een voormalig kassengebied in de gemeente Westland dat is gelegen tussen de Haagweg, woongebied Polanen en de Oorberlaan. Westmade is een gebiedsontwikkeling die onderdeel uit maakt van de Westlandse Zoom.

OmniformGroup is vanaf eind 2017 door OBWZ betrokken bij dit project. Er is hard gewerkt om de stukken ten behoeve van de wijziging van het bestemmingsplan op te stellen en verder in procedure te brengen. Wij zijn dus in een vroegtijdig stadium bij dit project aangehaakt, waarbij we samenwerken met het team van OBWZ. Dit team bestaat onder meer uit locatiemanagers, projectleiders, een planeconoom en een stedenbouwkundige. Op dit moment wordt de voorbelasting van de eerste fase aangebracht.
 

Team Westmade Monster is:

Aad Poot

Alwin Verhoeven

Ruud Lobker

Maarten de Bruin

Tobias Hollaar

Werkzaamheden
  • Projectco√∂rdinatie: afstemming met betrokken partijen en stakeholders in samenspraak met OBWZ;
  • Opstellen kostenramingen als input voor de GREX;
  • Toetsing stedenbouwkundigplan/inrichtingsplannen: zowel civieltechnisch als financieel vs. de GREX;
  • Opstellen rioleringsplan;
  • Opstellen geotechnisch advies;
  • Opstellen variantenstudies verkeerskundig ontwerp;
  • Opstellen grondkaarten: o.a. verwervingstekeningen, uitgiftetekening en uitzettekeningen;
  • Landmeetkundige werkzaamheden;
  • Complete engineering en contractvorming van de verschillende fasen voorbelasten, bouw- en woonrijp maken;
  • Aanvragen van vergunningen.