Gebiedsontwikkeling Wegconstructie Tiendweg Oost

Ouderkerk aan de IJssel
6 maanden
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Omschrijving

De offerteaanvraag betreft het onderzoeken, engineeren en aanbesteding gereedmaken van de wegconstructie Tiendweg Oost. De Tiendweg Oost te Ouderkerk aan den IJssel is opgenomen in het investeringsprogramma van de reconstructie polderwegen. Op basis van uitgevoerde inspecties komt naar voren dat het noodzakelijk is om de betreffende weg te reconstrueren, inclusief het vervangen van 4 wegbruggen door 3 nieuwe bruggen en 1 duiker, om de verkeersveiligheid te waarborgen. Gewenste nieuwe situatie moet zodanig worden gereconstrueerd dat deze qua technische staat en functionele eisen weer voldoet aan het vigerende beleid.

 

De Oorsprong van de Tiendweg Oost

Hoogheemraadschap van Schieland uit 1611 is de locatie van de Tiendweg Oost. De Geervliet en de Bakkersvliet zijn watergangen die al minstens sinds 1692 in gebruik zijn. De Tiendweg Oost was oorspronkelijk een klei of zandweg die na 1850 geleidelijk werd verhard met grind of puin, later met klinkers. Op initiatief van het Hoogheemraadschap Krimpenerwaard werd tussen 1860 en 1870 de belangrijkste weg voorzien van grindverharding van 2.50 m breed. De Tiendweg Oost maakte daar mogelijk deel van uit, aangezien dit de toegangsweg was naar de Lage Boezem (nu Berkenwoudse Lage Boezem/Molenvliet). In de jaren dertig begon men de wegen te teren. Dit betekent helaas dat oude wegen in de Krimpenerwaard veel teerhoudend asfalt bevatten, doordat deze sinds de jaren dertig steeds zijn opgehoogd.

Ons projectteam bestaat uit: projectmanagement; het kernteam, back-up team, externe partner, continuїteit borgen en communicatiestructuur.

 

Team Tiendweg Oost is:

Rob Jansen

Sven Broeke

Bram Kaya

Anton van Dijk

 

Heb je vragen over dit project? Bel gerust met een van onze medewerkers van het projectteam via +31 85 044 6000

 

Werkzaamheden
 • Schetsontwerp (SO);
 • Voorlopig Ontwerp (VO) in 3D;
 • Definitief Ontwerp (DO) in 3D;
 • Bestek (inclusief beantwoording vragen in Nota van Inlichtingen);
 • Vergunningenmanagement;
 • Projectmanagement;
 • Directievoering en toezicht tijdens uitvoering / nazorg (optioneel);

 

Aan te leveren producten:

 • Bepaling verhardingsopbouw;
 • Sonderingen;
 • Milieu technische onderzoek;
 • Verhardingsadvies;
 • Inventarisatie K&L, flora &fauna, LMC waarden en archeologie;
 • DTM meting;
 • Vergunningen;
 • Projectplanning;
 • Ramingen.