Gebiedsontwikkeling Baanhoek-West Sliedrecht

Tussen de rijksweg en de waterkering onstaat een woonwijk en bedrijventerrein
Sliedrecht Baanhoek-West
Meerjarig raamcontract
BPD
Omschrijving

Baanhoek-West is een gebiedsontwikkeling van BPD waarbij, op ruim 38 ha terrein van oorspronkelijke landbouwgronden, circa 900 woningen en 2 bedrijventerreinen worden gerealiseerd. De projectlocatie is gelegen tussen de Rijksweg A15, de spoorlijn Dordrecht-Gorinchem, de gemeente Papendrecht en de Baanhoek, een dijk die als primaire waterkering geldt tussen de Beneden Merwede en het lagergelegen achterland.

Inmiddels zijn de planologische mogelijkheden voor Baanhoek-West grotendeels vast gelegd in diverse bestemmingsplannen. De concrete uitwerking daarvan gebeurt in diverse fasen. Sinds 2017 is OmniformGroup intensief bij dit project betrokken. Intensief, omdat wij nauw samenwerken met BPD, gemeente Sliedrecht en overige stakeholders om te komen tot het gewenste resultaat!

Dit doen we door pragmatisch en proactief met elkaar aan de plannen te werken. We bekijken waar de kansen liggen zonder de risico’s uit het oog te verliezen. Uiteraard houden we hierbij rekening met de omgeving. Op die manier bieden we meerwaarde aan het plan. Hierbij ontzorgen wij onze opdrachtgever zoveel mogelijk binnen de vooraf met elkaar bepaalde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Team Baanhoek-West Sliedrecht is:

Aad Poot

Alwin Verhoeven

Ruud Lobker

Maarten de Bruin

Tobias Hollaar

Werkzaamheden
 • Projectcoördinatie: afstemming met betrokken partijen en stakeholders namens BPD;
 • Opstellen kostenramingen als input voor de GREX;
 • Toetsing stedenbouwkundigplan/inrichtingsplannen: zowel civieltechnisch als financieel vs. de GREX;
 • Uitvoeren haalbaarheidsstudies;
 • Opstellen grondkaarten: o.a. verwervingstekeningen, uitgiftetekening en uitzettekeningen;
 • Landmeetkundige werkzaamheden;
 • Coördineren van onderzoeken;
 • Complete engineering en contractvorming van de verschillende fasen voorbelasten, bouw- en woonrijp maken;
 • Aanvragen van vergunningen;
 • Budgetbewaking van de uitvoeringskosten;
 • Uitvoeringsbegeleiding t.b.v. de fasen voorbelasten, bouw- en woonrijp maken.
 • Bouwplaatsmanagement: coördinatie tussen alle betrokken partijen op de bouwplaats, civiele aannemers, bouwaannemers, nutspartijen, omwonenden en bevoegd gezag.
 • Overdracht verzorgen van het openbaar gebied van BPD naar de gemeente Sliedrecht.