Distripark Maasvlakte II

Van inventarisatie tot prestatie
Distripark Maasvlakte 2
Meerjarig raamcontract
Port of Rotterdam
Omschrijving

De aanleg van Maasvlakte 2 heeft gezorgd voor een forse uitbreiding van uitgeefbaar terrein aansluitend op Distripark Maasvlakte. De komende jaren wordt de infrastructuur op Distripark Maasvlakte hierop aangepast. Nieuwe kavels worden ontsloten, de capaciteit van de waterberging wordt vergroot en de veiligheid van de Dardanellenstraat wordt verbeterd. 
 
Alle kavels op het Distripark worden door bestaande en nog te realiseren (ring)wegen ontsloten via de Dardanellenstraat, die aansluit op de knooppunten Maximaviaduct / Maasvlakteweg en Coloradoviaduct / N15. De Dardanellenstraat is daarnaast de doorgaande route voor verkeer tussen Maasvlakte 1 en Maasvlakte 2 en kan worden ingezet als calamiteitenroute bij problemen op de N15; goede doorstroming en verkeersveiligheid zijn belangrijk voor de klanten en Port of Rotterdam 

Werkzaamheden

De volgende werkzaamheden en producten worden voor dit project geleverd: 

 • Inventarisatie; 

 • Planning; 

 • Programma van Eisen; 

 • Basisdocumenten en uitgangspunten; 

 • Variantenstudie; 

 • Bodem en verharding onderzoek; 

 • Risico inventarisatie; 

 • Vergunningeninventarisatie; 

 • Bewegwijzering Distripark; 

 • Te verwijderen Assets; 

 • Voorlopig ontwerp (VO); 

 • Waterhuishouding; 

 • Verkeersveiligheid Dardanellenstraat; 

 • Ontwerp verkeersregelinstallatie (VRI); 

 • Investeringsraming VO; 

 • Definitief ontwerp (DO); 

 • Investeringsraming DO; 

 • Verlichtingsplan; 

 • Bebordingsplan; 

 • Plan kabels en leidingen; 

 • Verhardingsadvies; 

 • Bouwstoffenbalans; 

 • Omleidingstekening; 

 • Contractdocumenten; 

 • Participeren marktbenadering, contractvorm, selectiecriteria en EMVI criteria; 

 • Beantwoorden Nota van Inlichtingen; 

 • Controle inschrijfstaten en Gunning; 

 • V&G-dossier; 

 • Toezicht op uitvoering; 

 • Uitvoering en overdracht; 

 • Projectmanagement; 

 • Overleggen met Port of Rotterdam; 

 • Overleggen met Gemeente Rotterdam; 

 • Overleggen met stakeholders en derden; 

 • Werkzaamheden t.b.v. nutsbedrijven; 

 • Stelposten; 

 • Ontwerp tijdelijke maatregelen interne baan; 

 • Kleine ontwerpen; 

 • Acties m.b.t. stakeholders; 

 • Prestatiemeting.