Blijf op de hoogte.

Kwaliteit is de trots van vakmanschap: OmniformGroup ISO 9001:2015 gecertificeerd
Een overzicht.
Zeg wat je doet, doe wat je zegt en bewijs het. Dát is ISO 9001 in een notendop. OmniformGroup heeft bewezen volgens de strenge ISO 9001:2015 norm te werken. Een mooie pluim voor ons team en de bevestiging dat de kwaliteit waar wij zo hoog op inzetten, daadwerkelijk met de juiste werkwijzen geborgd wordt. En een mooi moment om te kijken naar onze ondertussen indrukwekkende verzameling certificaten. Een overzicht.

OFG_ISO90012015 ISO 9001:2015 (PDF)
OmniformGroup in zijn geheel, dus zowel het ingenieursbureau en de elektrotechnische specialisten als de detacheringstak, behaalde goedkeuring voor deze wereldwijde kwaliteitsnorm. Voor het eerst volgens 9001:2015, maar we werken al sinds 2010 bewezen volgens ISO. In dat jaar werden we namelijk gecertificeerd voor ISO 9001:2008. Iedere drie jaar vindt er een hercertificering plaats. In het eerste jaar wordt het bedrijf in zijn volledigheid doorgelicht. In het tweede en derde jaar wordt elk bedrijfsproces onder de loep genomen, volgens een vooraf afgesproken planning. Het verschil tussen ISO 9001:2008 en ISO 9001:2015? ISO 9001:2015 richt zich meer op risicogericht denken en een bredere blik op externe context. In plaats van alleen te kijken naar het bedrijf en de afnemer, houdt ISO 9001:2015 ook rekening met leveranciers, overheden en andere belanghebbenden.


OFG_VCU VCU versie 2011/05 (PDF)
Onze detacheringsafdeling volgt uiteraard de VeiligheidsChecklist Uitzendorganisaties (VCU). Oftewel: veilige werkomstandigheden voor onze gedetacheerde professionals, vooral als die werken in functies waar VCA VOL of VCA Basis voor nodig is.


OFG_VCA2sterren VGM Checklist Aannemers (VCA**) (PDF)
Ons veiligheidssysteem voor de werkzaamheden van onze civiel- en elektrotechnische ingenieurs is goedgekeurd volgens deze checklist, beter bekend als VCA**. Dit certificaat is geldig voor de volgende scope: Het uitvoeren van visuele inspecties en metingen ten behoeve van civieltechnische projecten en het plaatsen en onderhouden van besturingssystemen. Vanaf 2018 volgen we de nieuwste VCA**-norm: VCA**2017/6.0.


OFG_SNA NEN4400 en keurmerk SNA
Met NEN4400 wordt getoetst of een bedrijf voldoet aan de verplichtingen die zij hebben als zij personeel ter beschikking stellen, bijvoorbeeld voor detachering. Verloning en het op de juiste manier omgaan met persoonsdocumenten hoort hier bijvoorbeeld onder, maar ook de loonheffing, omzetbelasting en andere verplichte afdrachten. Als goedgekeurde organisatie gaat OmniformGroup altijd correct om met verloning en overige arbeidsvoorwaarden, zowel richting onze medewerkers als collega’s als tot achter de komma op de loonstrook. Zo bent u als opdrachtgever verzekerd van correcte administratie over de gehele keten. Het SNA keurmerk toont of een organisatie volgens de NEN4400 norm werkt. Via de website van SNA (Stichting Normering Arbeid) is te zien of een bedrijf over dit keurmerk beschikt.
 

Kom ook bij #teamomniformgroup.